สแตนเลสรีดร้อน สแตนเลสรีดเย็น

By | July 8th, 2013|Tips|

สเตนเลสรีดเย็น มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Cold rolled stainless steel” แล้วความหมายคืออะไร?