:: บริษัท พีแอนด์พี สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
   ที่อยู่ : 194/10-13 ถ.รถรางเก่า ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
   โทรศัพท์ : (66) 2743-5911-3, (66) 2393-8731-2
   แฟกซ์ : (66) 2393-8733
   อีเมล์ : [email protected]
:: P AND P STEEL (THAILAND) CO., LTD.
   Address : 194/10-13 Rotrangkao Rd., Samrong, Phapradang, Samutprakarn, 10130
   Tel : (66) 2743-5911-3, (66) 2393-8731-2
   Fax : (66) 2393-8733
   E-mail : [email protected]