สินค้ากลุ่มโครงสร้าง ทางบริษัทเรามีทั้งผลิตภัณฑ์เหล็ก และสแตนเลส โดยกลุ่มเหล็ก เช่น ท่อเหล็กโครงสร้าง, เหล็กกล่อง, เหล็กH BEAM, เหล็ก I BEAM, เหล็ก WIDE FLANGE, เหล็กแบน, เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็กตัวซี ส่วนผลิตภัณฑ์สแตนเลส เช่น แบนสแตนเลส, ฉากสแตนเลส, เพลาสแตนเลส, รางน้ำสแตนเลส


สแตนเลสโครงสร้าง

Stainless ConStainless ConStainless ConStainless ConStainless Con


เหล็กโครงสร้าง

constructionconstructionconstructionconstructionconstruction