ท่อสแตนเลส

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่าท่อสแตนเลสเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา แต่สแตนเลสก็มีหลายประเภท หากใช้ผิดประเภทก็จะทำให้งานเสียหายได้

เป็นท่อสแตนเลสที่ทำการลบตะเข็บเรียบร้อย มีการขัดผิวทั้งภายในและภายนอกท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษอาหาร น้ำมันพืช ฯลฯ หรือแบคทีเรียตกค้างภายในท่อได้ และป้องกันไม่ให้เศษอาหารจากการผลิตปนเปิ้อนไปกับอาหารลอตใหม่ได้

ท่อสแตนเลส ท่อสแตนเลส ท่อสแตนเลส