เดินระบบก๊าซ NGV ควรใช้สแตนเลส เกรดอะไร?
สแตนเลสเกรด 300 ที่ลงท้ายด้วย L (L= Low Carbon) ไม่ว่าจะเป็น 304L หรือ 316L จะมีส่วมผสมที่เป็น คาร์บอน (C) ต่ำ ซึ่งจะควบปริมาณธาตุคาร์บอนให้มีปริมาณต่ำเป็นพิเศษคือต่ำกว่า 0.03-0.035%

แต่สิ่งที่แตกต่าง ระหว่าง 304 กับ 316 ก็คือ เกรด 316 จะมีธาตุโมลีบดินั่ม เพิ่มเข้ามาด้วย (2-3%)

ทั้งนี้ คุณสมบัติเด่น โมลีบดินั่ม (นอกจากเรื่องทนการกัดกร่อนแล้ว ณ พื้นผิวโลหะแล้ว) ก็คือ สามารถดัดโค้งงอได้ดี ทำให้คุณสมบัติของสแตนเลสที่จะเอามาใช้ในการเดินท่อนำก๊าซ ซึ่งต้องถูดดัดไปมาระหว่างถังก๊าซจนถึงชุดลดแรงดัน จะต้องมีความสามารถในการดัดโค้งงอได้ดีด้วย ดังนั้น สแตนเลส เกรด 316 จะเหมาะสมในการใช้งานกว่า เกรด 304

แม้ว่า เกรด 316 ไม่ว่าจะ 316 เฉยๆ หรือ 316L จะมีโมลีบดินั่มผสมอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ไม่เลือกใช้เกรด 316 เนื่องจากปริมาณ คาร์บอนที่สูงกว่าของ 316 ( ควบคุมที่ 0.08%) จะทำให้ แข็ง และไม่เหมาะสมกับเชื่อมหรือดัด

ดังนั้น ทางเลือกของท่อนำก๊าซ NGV ที่เหมาะสม (เทียบ ในกลุ่มสแตนเลส ด้วยกัน) ก็คือ เกรด 316L นั่นเอง