หน้าแปลน

ที่ไว้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างท่อกับท่อ หรือท่อกับวาล์ว ซึ่งปกติเราอาจจะเคยเห็นการนำท่อกับท่อมาเชื่อมต่อติดกันได้เลย แต่การที่เราใช้หน้าแปลนมาเป็นตัวกลาง จะเป็นการเพิ่มความทนทานต่อแรงดัน เพิ่มความแน่นในการเชื่อมต่อได้มากขึ้น

ซึ่งในการออกแบบว่าจะนำหน้าแปลนขนาดไหนมาใช้นั้น เราก็ต้องคำนึงว่าจะใช้กับมาตรฐานอะไร ซึ่งก็จะมีการแบ่งออกไปหลายมาตรฐานดังนี้
(อเมริกา)
(เยอรมัน)
(ญี่ปุ่น)

ซึ่งแต่ละมาตรฐาน ก็จะมีขนาดที่ต่างกัน และทนแรงดันได้ไม่เท่ากัน โดยแบ่งได้ดังนี้

หน้าแปลน

ชนิด ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้งาน

คือหน้าแปลนคอสูง จะมีลักษณะคอขึ้นมาคล้ายข้อลดกลม จะใช้การต่อแบบเชื่อม บริเวณคอของหน้าแปลน ก็จะเพิ่มพื้นผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนเข้าไปอีก จะเป็นการต่อแบบสวมเชื่อม เป็นหน้าแปลนเกลียว เป็นหน้าแปลนบอด ใช้เพื่อเป็นการปิดช่องทางการเดินของสสาร