สแตนเลส420, 420J2

ในบางครั้งจะเห็นลูกค้ามีความต้องการใช้สแตนเลสเกรดแปลกๆ เช่น สแตนเลส420 (มาตรฐานอเมริกา) 420J2 (มาตรฐานญี่ปุ่น) ซึ่งเราอาจจะไม่ทราบว่าสแตนเลสเกรดนี้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร ดังนั้นเราจะมาเรียนรู้กับสแตนเลส420, 420J2 กันในบทความนี้กัน

สแตนเลส420, 420J2 เป็นสแตนเลสกลุมมารเทสซิติก(Martensitic SS) จุลโครงสร้าง: แบบมาร์เทสไซต์ แม่เหล็กดูดติด โดยทั่วไปจะมีโครเมียมผสมอยู่ 10.5-17 % และมีส่วนผสมของคาร์บอนในระดับปานกลาง โดยจะมีส่วนผสมทางเคมี Cr 10.5-17 % C > 0.1 % (คาร์บอนมากกว่า 0.1 %) และNi 0% (ไม่มีนิเกิลผสมอยู่) มีค่าความจำนนความแข็งแรง (Yield Strength : YS) และคา่ความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate Tensile Strenght : UTS) สูงมากในสภาพที่ผ่านกระบวนการอบชุบ แตจะมีค่าการยืดตัว (Elongation : EL %) ต่ำ

สแตนเลส420, 420J2 เป็นสแตนเลสที่ถือว่าเป็นสแตนเลสเกรดต่ำ มีความแข็งค่อนข้างสูง สาเหตุที่สแตนเลส420มีความแข็งสูงกว่าสแตนเลสเกรดอื่นๆ เพราะมีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนอยู่มากกว่าสแตนเลสเกรดอื่นๆ และเมื่อมีธาตุคาร์บอนผสมอยู่มาก จึงถูกจัดให้เป็นสแตนเลสเกรดต่ำไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตามแต่ถึงจะเป็นสแตนเลสเกรดต่ำ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นสนิมได้โดยง่าย หากเราใช้ให้เหมาะกับงานและดูแลรักษาอย่างถูกต้องก็สามารถใช้ได้ยาวนาน
สแตนเลส420, 420J2 สามารถนำไปชุบแข็งได้อีก ซึ่งหลังจากชุบแข็งแล้วจะมีความแข็งขึ้นประมาณ 58 HRC

สแตนเลส420, 420J2 มักนำมาใช้ในการผลิตใบมีด, ใบเลื่อย, ส้อม, ใบมีดโกน, เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือวิศวกร

สแตนเลส420, 420J2

สแตนเลส420, 420J2 table