ออสเทนนิติก เกรด ลักษณะเฉพาะของเกรดและการนำไปใช้งาน

304 ลักษณะเฉพาะ เกรดโครงสร้างออสเทนติกที่นิยมมากที่สุด มีนิเกิล 8.0 % โดยขึ้นรูปได้ดีทนการกัดกร่อนได้ดีมาก

S189 เชื่อมได้ดีมาก การใช้งานที่ดี ใช้งานได้ทั่วไป เช่น ท่อ งานก่อสร้าง เครื่องครัว อ่างล้าง ภาชนะหลุม ภาชนะบรรจุ งานที่ต้องขัดเงางานประดับตกแต่ง งานอุตสาหกรรม

304D ลักษณะเฉพาะ เกรดโครงสร้างออสเทนนิเกิล 8.5 % ที่เน้นการขึ้นรูปปานกลาง โดยขึ้นรูปได้ดีมาก ทนการกัดกร่อน D189 ได้ดีมาก เชื่อมได้ดีมาก
การใช้งานที่ดี ใช้งานได้ทั่วไปและต้องการขึ้นรูปลึกปานกลาง เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องครัว อ่างล้างจาน ภาชนะหลุม
ภาชนะบรรจุ งานที่ต้องขัดเงา
304DDQ ลักษณะเฉพาะ เกรดโครงสร้างออสเทนนิติก 9.0% ที่เน้นการขึ้นรูปเป็นหลัก โดยขึ้นรูปได้ดีเยี่ยม ทนการกัดกร่อน
DDQ189 ได้ดีมาก เชื่อมได้ดีมาก
การใช้งานที่ดี ใช้งานได้ทั่วไปและต้องการขึ้นรูปลึกมาก เครื่องครัว เข็ม อ่างล้างจาน ภาชนะบรรจุ งานที่ต้องขัดเงา

316L ลักษณะเฉพาะ เกรดโครงสร้างออสเทนนิติก มิโมลิบดินัม 2-3 % และคาร์บอนน้อยกว่า 0.03 % โดยขึ้นรูปได้ดีมาก
LM1811 ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เชื่อมได้ดีเยี่ยม
การใช้งานที่ดี ใช้งานเฉพาะที่มีงานเชื่อมและทนกัดกร่อนสูง เช่นอุปกรณ์ทนความดัน อุตสาหกรรมด้านอาหาร
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หม้อต้มน้ำ ถังใส่เคมีภัณฑ์
* เฟอร์ริติก *
เกรด ลักษณะเฉพาะของเกรดและการนำไปใช้งาน
430 ลักษณะเฉพาะ เกรดโครงสร้างเฟอร์ริติกที่นิยมใช้มากที่สุด มีโครเมียมไม่น้อยกว่า 16 % โดยขึ้นรูปพอใช้ เชื่อมได้พอใช้
SC17 การใช้งานที่ดี ใช้งานได้ทั่วไป เช่น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า ปล่องไฟ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร
อุปกรณ์ทนความร้อน
409L ลักษณะเฉพาะ เกรดโครงสร้างเฟอร์ริติก มีโครเมี่ยม 11 % ทีส่วนผสมไทเทเนียม โดยขึ้นรูปได้ปานกลาง
TLC12 ทนการกัดกร่อนพอใช้ เชื่อมได้ดี
การใช้งานที่ดี ใช้งานเฉพาะที่ต้องทนความร้อนสูง เช่น ตัวกร่องน้ำมัน ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อไอเสีย
เตาเผา อุปกรณ์เกษตร
441 ลักษณะเฉพาะ เกรดโครงสร้างเฟอร์ริติก มีโครเมี่ยม 18 % มีส่วนผสมไทเทเนียม โดยขึ้นรูปได้ปานกลาง
TNC18 ทนการกัดกร่อนได้ปานกลาง เชื่อมได้ดี
การใช้งานที่ดี ใช้งานเฉพาะที่ต้องทนความร้อนสูงและทนการกัดกร่อนได้สูง เช่น ท่อไอเสีย เตาเผา
ถังเก็บน้ำร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน