“ สแตนเลส “ใช้เรียกเหล็กกลุ่มที่มีความต้านทานการกัดกร่อน โดยมีโครเมียมผสมอยู่อย่างน้อย 10.5 % ซึ่งจะทำหน้าที่สร้างฟิล์มบาง ๆ ขึ้นเพื่อต้านทานการกัดกร่อน และจะสร้างฟิล์มขึ้นใหม่ได้เองหากผิวฟิล์มถูก ขีดขวนทำลาย นอกจากนี้ยังมีการเติมธาตุผสมอื่น ๆ เช่น นิกเกิล โมลิมดินัม ไททาเนียม เพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนหรือปรับคุณสมบัติทางกลที่ต้องการ

*ความเชื่อ* *ข้อเท็จจริง*
สแตนเลสไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา สแตนเลสต้องดูแลรักษา

* เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อน * ขจัดคราบสกปรกของผิวจากการใช้งาน

* เพื่ออายุการใช้งานที่ยืนยาว

สแตนเลสไม่เกิดการกัดกร่อน/ไม่เป็นสนิม เกิดการกัดกร่อนได้ หากใช้งานที่ไม่เหมาะสมกับเกรดสแตนเลส
ปลอดภัยกับอาหาร ปลอดภัยกับอาหาร
สแตนเลสแท้ /ไม่แท้

*สแตนเลสปลอม แม่เหล็กดูดติด

*สแตนเลสแท้ แม่เหล็กดูดไม่ติด

ขึ้นอยู่กับชนิดของสแตนเลส

* เกรดเฟอริติก แม่เหล็กดูดติด

* เกรดออสเทนนิติก แม่เหล็กดูดไม่ติด