ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe)

By | December 29th, 2013|Tips|

ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) คือ การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนมาเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูป และเชื่อมด้วยความถี่สูง