7 คุณสมบัติของสแตนเลส

By | August 17th, 2013|Tips|

คุณสมบัติสำคัญของสเตนเลส คงทนต่อการกัดกร่อน หรือเป็นสนิม เนื่องจากเนื้อสแตนเลสจะสร้างฟิล์มบางๆ เรียกว่า PASSIVE FILM