เหล็กรางน้ำ (Steel Channel)

By | January 4th, 2021|Tips|

เหล็กรางน้ำ หรือที่เรียกว่า Steel Channel หน้าตัดของเหล็กรางน้ำนั้น จะเป็นรูปตัวยู(U) หน้าตัดเหล็กจะมี