เพลาเหล็ก SCM440

By | March 24th, 2014|Tips|

เหล็ก SCM440 มีลักษณะเป็น Low alloy steel คือ