สเตนเลสรีดร้อน สแตนเลสรีดเย็น

By | November 22nd, 2012|Tips|

สเตนเลสรีดเย็น มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Cold rolled stainless steel” แล้วความหมายคืออะไร?