/Tag:สลิง

ลวดสลิง ( Wire Rope )

By | January 7th, 2021|Tips|

ลวดสลิง (wire rope) เป็นเชือกประเภทหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยมัดของเส้นลวดโลหะ ที่บิดเป็นเกลียว ในสมัยก่อนนั้นใช้เหล็กคาร์บอนต่ำ เหล็กอ่อน

ปัญหาการใช้สลิงไม่เหมาะสมกับรอกหรือเครน

By | June 6th, 2018|Tips|

ลวดสลิงเส้นใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าลวดสลิงเส้นเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงจะต้องพอดีกับขนาดร่องรอก และจะต้องมีความยืดหยุ่นทีพอเหมาะ โดยดูจากค่า minimum bend radius

ประโยชน์ของสลิง

By | January 3rd, 2018|Tips|

มีอุปกรณ์ในการยกมากมายอยู่ในตลาด ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุ, ความแข็งแรง และอายุการใช้งาน ซึ่งลวดสลิงก็เป็นวัสดุที่มีผู้คนเลือกใช้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจะมาดูจุดแข็งของลวดสลิงกัน