เหล็กรางรถไฟ

By | July 1st, 2017|Tips|

เหล็กรางรถไฟ, เหล็กรางเดินเครน (Light Rail Steel) เป็นเหล็กรางคุณภาพที่มีความทนทานต่อการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานที่สูง เหมาะแก่การนำไปใช้ในการทำรางเดินเครนหรือรอก,