คุณลักษณะของผิวสแตนเลส

By | November 4th, 2012|Tips|

คุณลักษณะของผิวสแตนเลส สแตนเลสแต่ละชนิดที่เราใช้กัน เราจะเห็นว่ามีผิวที่แตกต่างกัน แผ่นสแตนเลสบางแผ่นก็มีผิวด้านๆ แผ่นสแตนเลสบางแผ่นก็มีผิวมันๆ แผ่นสแตนเลสบางแผ่นก็มีลายขีดๆ ทางเราจึงได้รวบรวมลักษณะของผิวสแตนเลสแต่ละชนิดไว้