ท่อสแตนเลส food grade

By | January 6th, 2021|Tips|

ท่อสแตนเลส food grade ท่อสแตนเลสชนิดนี้ เหมาะกับงานอาหาร เนื่องจากไม่มีตะเข็บให้เศษอาหารมาติดตรงตะเข็บได้ อีกทั้งมีการขัดทั้งด้านนอกและด้านในของท่อ