ท่อสแตนเลส

By | November 11th, 2013|Tips|

ท่อสแตนเลสแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือท่อสแตนเลสเงา และท่อสแตนเลสด้าน และการใช้งานก็จะต่างกันตามแต่ลักษณะงาน