สแตนเลสเงา, สแตนเลสเฟอร์นิเจอร์

By | January 7th, 2014|Tips|

ท่อสแตนเลสเงา, ท่อสแตนเลสเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากคุณสมบัติทั่วไปของสแตนเลสคือเป็นสนิมได้ยาก จึงได้มีการผลิตสแตนเลสเพื่อนำไปใช้ในงานการตกแต่งสถานที่ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความหรูหรา โดยท่อสแตนเลส และกล่องสแตนเลสที่นำมาใช้เพื่อการตกแต่งนี้จะมีความหนาที่ไม่มากนัก