กรรมวิธีในการผลิตท่อมีตะเข็บ และไร้ตะเข็บ

By | November 2nd, 2012|Tips|

กรรมวิธีในการผลิตท่อมีตะเข็บ ( ERW PIPE) ท่อมีตะเข็บ (ท่อเหล็กมีตะเข็บ, ERW