good point stainless

คุณสมบัติสำคัญของสเตนเลส
คงทนต่อการกัดกร่อน หรือเป็นสนิม เนื่องจากเนื้อสแตนเลสจะสร้างฟิล์มบางๆ เรียกว่า PASSIVE FILM มาเคลือบผิวหน้าตลอดเวลา เมื่อผิวนั้นทำปฏิกิริยากับอ๊อกซิเจนที่มีอยู่ในบรรยากาศทั่วไป
สแตนเลสไม่เกิดสนิม จึงสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
แข็งแกร่ง สแตนเลสมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าเหล็กมาก ส่งผลให้ชิ้นงานที่ผลิตจากสแตนเลสมีความแข็งแกร่ง และทนทานมาก อย่างไรก็ตามชิ้นงานที่ผลิตจากสแตนเลสก็ทำได้ยากเช่นกัน ดังนั้นอุปกรณ์สำหรับงานแปรรูปสแตนเลส ตัดสแตนเลส เจาะสแตนเลส ต้องเป็นเฉพาะที่ใช้กับงานสแตนเลสด้วย

จุดด้อยของสแตนเลส
สแตนเลสมีความเปราะมากกว่าเหล็ก จึงไม่เหมาะสำหรับทำวัสดุที่ต้องดัดงอมากๆ และบ่อยๆ เช่น ลวดสลิงสำหรับงานรอก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลวดสลิงส่วนใหญ่ จะเป็นลวดสลิงไส้เหล็ก
สแตนเลสเคลือบสีไม่ติด เนื่องจากสแตนเลสมีการสร้างฟิล์มด้วยตัวเอง ทำให้สีที่เคลือบไม่สามารถเกาะติดบนผิวสแตนเลสได้
สแตนเลสสามารถผุ กร่อนได้ หากผิวสแตนเลสสัมผัสกับกรดเข้มข้น หรือคลอไรด์ (Cl) เพระาสแตนเลสไม่สามารถคงทนต่อกรดเข้มข้นหรือคลอไรด์ได้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มนิเกิล (Ni) เข้าไปในส่วนผสมให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความคงทนต่อการกัดกร่อน

good point stainlessgood point stainless