เป็นการนำแผ่นวัตถุดิบแผ่นเรียบ เช่น แผ่นเหล็ก, แผ่นสแตนเลส, แผ่นอลูมิเนียม มาปั๊มขึ้นลายด้วยแม่พิมพ์ ดังนั้นจะทำให้แผ่นที่ได้มาจะมีด้านนึงบุ๋มลงไป และอีกด้านหนึ่งนูนขึ้นมา เป็นตามลายต่างๆของแม่พิมพ์ เช่นลายตีนไก่, ลายตีนเป็ด เป็นต้น
การใช้งานแผ่นลายตีนไก่, ตีนเป็ด หรือแผ่นลายกันลื่นลายอื่นๆ มักจะนำไปใช้ในการปูทางเดิน เห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพื้นบันได, พื้นสะพานลอย, ผนังห้องเย็น, ฝาท่อระบายน้ำ เนื่องจากมีการทำลายแล้ว ทำให้สามารถช่วยป้องกันการลื่นได้ในระดับหนึ่ง บางโอกาสยังเห็นแผ่นลายกันลื่นนำมาใช้บุผนังเพื่อความสวยงามอีกด้วย