เหล็กฉากชุบสังกะสี

เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำที่ผลิตเสร็จจากโรงงานจะเป็นเหล็กฉากธรรมดา โดยทั่วไปเนื้อเหล็กนี้หากได้ทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับออกซิเจน ก็จะสามารถเป็นสนิมได้ หากเราต้องการที่จะป้องกันสนิมของมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่นนำไปทาสีเคลือบกันสนิม หรือนำไปชุบสังกะสี ซึ่งในที่นี้เราจะพูดถึงการชุบสังกะสีกัน เนื่องจากในงานทุกงานเราล้วนไม่ต้องการให้เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำของเราเป็นสนิมอยู่แล้ว ในบางงานเราก็ป้องกันได้ง่ายๆคือการป้องกันไม่ให้ชิ้นงานโดนน้ำ แต่ในขณะเดียวกันในบางงานก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากจะใช้สแตนเลสเป็นวัตถุดิบ ก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นมาก ทางเราจึงมีบริการนำเหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ หรือชิ้นงานอื่นๆไปชุบสังกะสี เพื่อเป็นการเคลือบไม่ให้เนื้อเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ ทำให้ป้องกันสนิมได้ โดยเหล็กที่นำไปชุบแล้วจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 10% อันเกิดจากตัวสังกะสีที่มาเกาะกับเหล็ก ซึ่งในการชุบสังกะสีจะช่วยให้ชิ้นงานคงทนขึ้น

เหล็กฉากชุบสังกะสี