อุปกรณ์ฟิตติ้ง 3000 ปอนด์ ประกอบไปด้วย ข้องอเหล็ก3000ปอนด์, สามทางเหล็ก3000ปอนด์, ฝาครอบเหล็ก3000ปอนด์, ข้อลดกลมเหล็ก3000ปอนด์ ซึ่งอุปกรณ์3000ปอนด์เหล่านี้จะมีทั้งแบบสวมเชื่อม (SW, Socket Welded) และแบบเกลียว (เกลียว NPT)

งานบางประเภทที่ต้องใช้ทนแรงดันมากๆ อุปกรณ์ฟิตติ้งสแตนเลสแบบธรรมดา ชนเชื่อม(BW) แบบทั่วไป อาจจะไม่สามารถทนรับแรงดันระดับนั้นได้ ทางโรงงานจึงได้มีการผลิตอุปกรณ์ฟิตติ้งสแตนเลสที่พิเศษขึ้นมา ซึ่งมีความหนามากกว่าปกติ เพื่อให้ทนกับแรงดันระดับนั้นได้ คือ อุปกรณ์ฟิตติ้งเหล็ก3000 ปอนด์ และอุปกรณ์ฟิตติ้งเหล็ก6000ปอนด์ โดยท่อที่จะนำมาใช้กับอุปกรณ์ฟิตติ้งลักษณะนี้ก็จะต้องมีความหนาที่มากกว่าปกติด้วย ขั้นต่ำที่ใช้ก็จะเป็นท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ #80 ซึ่งหากใช้ท่อที่ความหนาต่ำกว่านั้น ก็แสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฟิตติ้งเหล็ก3000ปอนด์ก็ได้

งานที่ต้องใช้แรงดันมากๆ ถึงขนาดต้องใช้อุปกรณ์ฟิตติ้งเหล็กระดับนี้ก็เช่น งานผลิตกระแสไฟฟ้า งานเดินระบบน้ำมัน เป็นต้น

โดยอุปกรณ์ฟิตติ้งเหล็ก3000ปอนด์ จะมีการเชื่อมต่อกับท่ออยู่ 2 ลักษณะ คือ
1. การชนเชื่อม (Socket Welded)
2. แบบเกลียว (NPT) ซึ่งแบบเกลียวนี้จะแตกต่างจากเกลียวประปาทั่วไป