Stainless 304, สแตนเลส 304, SUS304, แผ่นสแตนเลส304, ท่อสแตนเลส304, SUS304Stainless 304, สแตนเลส 304, SUS304, แผ่นสแตนเลส304, ท่อสแตนเลส304, SUS304

Stainless 304, สแตนเลส 304, SUS304, แผ่นสแตนเลส304, ท่อสแตนเลส304, SUS304
สแตนเลสเกรด304เป็นสแตนเลสเกรดออสเตนิติก (AUSTENITIC) ที่พบเห็น และใช้แพร่หลายที่สุด มีส่วนผสมของโครเมียม (CHROMIUM) ประมาณ 18% และนิคเกิล (NICKEL) ประมาณ 8% ซึ่งสแตนเลสประเภทนี้เราจะพบเห็นได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ เช่น ท่อสแตนเลส, แผ่นสแตนเลส, ฉากสแตนเลส, เพลาสแตนเลส ซึ่งแสตนเลสเกรดอื่นๆจะไม่ได้มีในรูปแบบวัตถุดิบได้มากมายขนาดนี้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะสแตนเลสเกรด 304 เป็นสแตนเลสที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมาะสมที่สุด เป็นสนิมได้ยาก ทนความร้อนได้พอประมาณ เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร อีกทั้งสามารถนำไปแปรรูปเป็นเครื่องใช้ เครื่องครัว เครื่องจักรได้อย่างมากมาย งานสแตนเลส 304 ที่เราพบเห็นได้บ่อยๆ ก็เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, อุปกรณ์เครื่องครัว, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องล้างจาน, อ่างล้างจาน, ภาชนะหุงต้ม, เครื่องมือในโรงพยาบาล, ผลิตเครื่องจักรต่างๆ และเวชภัณฑ์, ตู้รถไฟ, ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ
โดยส่วนประกอบทางเคมีของสแตนเลสเกรด 304 จะมีดังนี้
สแตนเลส 304 table