สแตนเลสสปริง

เครื่องมือต่างๆ  ทั้งการเกษตร  และในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Chemical Composition:

Element Type
Carbon 0.15 max.
Manganese 2.00 max.
Sulfur 0.030 max.
Phosphorus 0.045 max.
Silicon 0.75 max.
Chromium 16.00 – 18.00
Nickel 6.00 – 8.00
Nitrogen 0.10 max.

 

Mechanical Properties:

Type Yield Strength 0.2% offset (KSI) Tensile Strength (KSI) % Elongation (2″ Gauge length) Hardness Rockwell
301 Ann (typical) 40 110 min. 60 HRB 85
301 ¼ Hard 75 min. 125 min. 25 min. HRC 25 – 32(typical)
301 ½ Hard 110 min. 150 min. 18 min. HRC 32 – 37(typical)
301 ¾ Hard 135 min. 175 min. 12 min. HRC 37 – 41(typical)
301 Full Hard 145 min. 185 min. 8 min HRC 41 – 46(typical)

สแตนเลสสปริง สแตนเลสสปริง สแตนเลสสปริง