เหล็ก, ท่อเหล็ก, เหล็กกล่อง, ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ, ท่อเหล็กมีตะเข็บ, pipe, carbon steel pipe, seamless carbon steel pipe, welded carbon steel pipe, ท่อ JISเหล็ก, ท่อเหล็ก, เหล็กกล่อง, ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ, ท่อเหล็กมีตะเข็บ, pipe, carbon steel pipe, seamless carbon steel pipe, welded carbon steel pipe, ท่อ JISเหล็ก, ท่อเหล็ก, เหล็กกล่อง, ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ, ท่อเหล็กมีตะเข็บ, pipe, carbon steel pipe, seamless carbon steel pipe, welded carbon steel pipe, ท่อ JIS

มาตรฐาน JIS ท่อ Pipe และ Tube

JIS กำหนดมาตรฐาน ขนาด – มิติ วัสดุ กรรมวิธีการผลิต และวิธีการทดสอบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งท่อก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ JIS กำหนดมาตรฐานไว้หลากหลายมาตรฐาน เพื่อให้ใช้งานได้เหมาะสมกับสภาวะของไหล สภาวะสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ และความดันใช้งาน

มาตรฐานท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม
ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กกล้าผสมที่ผลิตตามมาตรฐาน JIS ทั้งผลิตภัณฑ์ Tube และผลิตภัณฑ์ pipe ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมมีดังนี้
JIS
G 3452 Carbon steel pipes for ordinary piping SGP
G 3454 Carbon steel pipes for pressure service STPG
G 3455 Carbon steel pipes for high pressure service STS
G 3456 Carbon steel pipes for high temperature service STPT
G 3457 Arc welded carbon steel pipes. STPY
G 3458 Alloy steel pipes STPA
G 3460 Steel pipes for low temperature service STPL
G 3461 Carbon steel boiler and heat exchanger tubes. STB
G 3462 Alloy steel boiler and heat exchanger tubes. STBA
G 3466 Carbon Steel Rectangular Pipe for General Structural Purposes

ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม JIS
Carbon Steel – Alloy Steel, pipe and Tube

ตารางสรุปข้อกำหนดของมาตรฐาน

หมายเลข

JIS

ชนิดผลิตภัณฑ์ วัสดุ วิธีการผลิต การใช้งาน
G 3452 Pipe Carbon steel

Black or galv.

Welded – ERW

Welded – BW

General
G 3454 Pipe Carbon steel Seamless

Welded – ERW

Pressure

Service

G 3455 Pipe Carbon steel Seamless High pressure
G 3456 Pipe Carbon steel Seamless

Welded – ERW

High temperature
G 3457 Pipe Carbon steel Welded – ERW

Spiral or straight seam

Low pressure
G3458 Pipe Alloy steel Seamless High temperature
G 3460 Pipe Carbon steel Seamless

Welded – ERW

Freezing point

Or lower temp

G 3461 Tube Carbon steel Seamless

Welded – ERW

Boiler

Heat exchanger

G3462 Tube Alloy steel Seamless

Welded – ERW

Boiler

Heat exchanger

หมายเหตุ
ERW คือ Electric Resistance Welded
BW คือ Butt Welded
EFW คือ Electric Fusion Weld
มาตรฐาน BW Pipe Fittings
JIS กำหนดมาตรฐาน ขนาด – มิติ วัสดุ กรรมวิธีการผลิต และวิธีการทดสอบ BW Pipe Fittings ไว้หลายมาตรฐาน เพื่อให้เลือกใช้งานได้เหมาะสมกับลักษณะงาน สภาวะของไหล สภาวะสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ และความดันใช้งาน

มาตรฐาน BW Pipe Fittings เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าไร้สนิม
BW Pipe fittings เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าไร้สนิม หรือสแตนเลส ผสมตามมาตรฐาน JIS ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม มีดังนี้
JIS
B 2311 Steel butt – welding pipe fittings for ordinary use
B 2312 Steel butt –welding pipe fittings
B2313 Steel plate butt – welding pipe fittings.

กล่าวโดยรวมมาตรฐานท่อของ JIS คือมาตรฐานท่อที่กำหนดโดยสถาบัน JIS ซึ่งสเปคต่างๆ รหัสต่างๆ ก็จะถูกกำหนดกันไปตามแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กมีตะเข็บ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เหล็กกล่อง ท่อสแตนเลสมีตะเข็บ ท่อสแตนเลสไม่มีตะเข็บ ซึ่งหากท่านจำเป็นต้องใช้เหล็กหรือสแตนเลส ท่านสามารถดูที่ข้างตัวท่อ หรือตัวกล่องได้ ว่ามีเขียนว่าเป็น JIS รหัสอะไร เพื่อท่านจะได้ทราบว่าเหล็กที่ท่านกำลังใช้อยู่ สเปคตรงกับที่ท่านต้องการหรือไม่ เพื่อความสบายใจว่าหากท่านสั่งเหล็กไร้ตะเข็บ ท่านก็จะได้เหล็กไร้ตะเข็บ