มาตรฐาน ASTMท่อ Pipe และ Tube
ASTM กำหนดมาตรฐานด้านวัสดุ, กรรมวิธีการผลิต และวิธีการทดสอบวัสดุของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งท่อก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ ASTM กำหนดมาตรฐานไว้หลากหลายมาตรฐาน เพื่อให้เลือกใช้งานได้เหมาะสมกับกับสภาวะของไหล สภาวะสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ และความดันใช้งาน สำหรับในการกำหนดขนาด มิติ และความหนาของผนังท่อนั้น ในอดีตอยู่ในความดูแล ANSI แต่ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ ASME

มาตรฐานวัสดุท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม
ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กกล้าผสมที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM ทั้งผลิตภัณฑ์ Tube และผลิตภัณฑ์ Pipe ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมมีดังนี้

ASTM
A53 Pipe Steel black and hot – dipped Zinc coated welded and seamless ท่อเหล็กทั้งมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ
A106 Seamless carbon steel pipe for high temperature service ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ
A120 ถูกเพิกถอนไปเมื่อปี ค.ศ.1987 โดยให้ใช้ ASTM A 53 แทน
A179 Seamless cold – drawn low – carbon steel heat – exchanger and condenser tubes.
A209 Seamless carbon – molybdenum alloy steel boiler and super heater tubes
A210 Seamless medium – carbon steel boiler and super heater tubes
A213 Seamless ferritic and austenitic alloy steel boiler super heater and heat – exchanger tubes
A333 Seamless and welded steel pipe for low temperature service
A335 Seamless ferritic alloy steel pipe for high temperature service

มาตรฐานวัสดุท่อเหล็กกล้าไร้สนิม (สแตนเลส)
ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม (สแตนเลส) ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM ทั้งผลิตภัณฑ์ Pipe และผลิตภัณฑ์ Tube ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมมีดังนี้

ASTM
A213 Seamless ferritic and austenitic alloy steel boiler super heater and heat – exchanger tubes. ท่อสแตนเลสไม่มีตะเข็บ
A249 Welded austenitic steel boiler super heater heat – exchanger and condenser tubes.
A269 Seamless and welded austenitic stainless steel tubing for general service. ท่อสแตนเลสมีตะเข็บ และท่อสแตนเลสไม่มีตะเข็บ
A312 Seamless and welded austenitic stainless steel pipe. ท่อสแตนเลสมีตะเข็บ และท่อสแตนเลสไม่มีตะเข็บ

กล่าวโดยรวมมาตรฐานท่อของ ASTM คือมาตรฐานท่อที่กำหนดโดยสถาบัน ASTM ซึ่งสเปคต่างๆ รหัสต่างๆ ก็จะถูกกำหนดกันไปตามแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กมีตะเข็บ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ เหล็กกล่อง ท่อสแตนเลสมีตะเข็บ ท่อสแตนเลสไม่มีตะเข็บ ซึ่งหากท่านจำเป็นต้องใช้เหล็กหรือสแตนเลส ท่านสามารถดูที่ข้างตัวท่อ หรือตัวกล่องได้ ว่ามีเขียนว่าเป็น ASTM รหัสอะไร เพื่อท่านจะได้ทราบว่าเหล็กที่ท่านกำลังใช้อยู่ สเปคตรงกับที่ท่านต้องการหรือไม่ เพื่อความสบายใจว่าหากท่านสั่งเหล็กไร้ตะเข็บ ท่านก็จะได้เหล็กไร้ตะเข็บ