มีอุปกรณ์ในการยกมากมายอยู่ในตลาด ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุ, ความแข็งแรง และอายุการใช้งาน ซึ่งลวดสลิงก็เป็นวัสดุที่มีผู้คนเลือกใช้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจะมาดูจุดแข็งของลวดสลิงกัน
1. มีโอกาสน้อยที่จะขาด ข้อดีใหญ่ที่สุดของลวดสลิงคือ ลวดสลิงถูกผลิตจากเส้นลวดหลายๆเส้นมัดรวมกัน โดยมีแกนกลางเป็นเชือก หรือเหล็ก ทำให้มีความแข็งแรงสูง
2. น้ำหนักเบา ข้อดีอีกข้อหนึ่งของลวดสลิงคือ ในการเพิ่มความแข็งแรงของลวดสลิง หรือเพิ่มขนาดของสลิง มันใช้น้ำหนักที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโซ่
3. อายุการใช้งานนานกว่าโซ่ ถึงแม้ว่าโซ่จะสามารถรับน้ำหนักได้มาก แต่ถ้าข้อโซ่ขาดเพียงข้อเดียว จะส่งผลให้โซ่นั้นทั้งเส้น ไม่สามารถใช้งานได้อีกเลย แต่ถ้าสลิงขาดไปเพียงเกลียวใดเกลียวหนึ่ง ตัวสลิงจะยังสามารถใช้งานได้อยู่ เพราะยังมีเกลียวอื่นๆคอยช่วยรองรับอยู่
4. ความหลากหลายของสลิง สลิงมีหลากหลายรูปแบบ, ขนาด, เกลียว, ความโต ทำให้สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ ทำให้มีประโยชน์อย่างมากมายในหลายๆอุตสาหกรรม
5. มีอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้สลิงสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ จึงมีอุปกรณ์ประกอบหลายรูปแบบเพื่อนำมาใช้กับสลิง ไม่ว่าจะเป็นห่วงหัวใจ, กริ๊บจับสลิง, เกลียวเร่ง จึงทำให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ