ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe)

ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) คือ การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนมาเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูป และเชื่อมด้วยความถี่สูง สำเร็จเป็นท่อเหล็กดำ ดังนั้นท่อเหล็กดำก็จะเป็นท่อมีตะเข็บ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ ERW โดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร โดยท่อเหล็กดำนิยมนำมาใช้ในงานโครงสร้าง ใช้เป็นท่อลำเลียง งานขึ้นรูปต่างๆ และงานอุตสาหกรรมทั่วไป ขนาดโดยทั่วไปของท่อเหล็กดำ ก็จะมีตั้งแต่ 1/2″ – 24″ และความหนา ก็จะมีตั้งแต่ 1mm. – 15mm. โดยท่อเหล็กดำมาตรฐานที่ใช้อยู่ หากเราต้องการนำไปใช้ภายนอก เราสามารถนำไปชุบสังกะสีได้ ก็จะเป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี

ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe) ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe)