How to become steel

How to become steelHow to become steel

เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่า กว่าจะเป็นแผ่นเหล็ก ท่อเหล็ก แบนเหล็ก ที่เรานำมาใช้ประโยชน์กันอยู่ทุกวันนี้ มันมาได้อย่างไร อยู่ๆมันกลายเป็นแผ่นเหล็ก เป็นท่อเหล็กเลยหรือ คงไม่ใช่หรอกมั้ง???

ต้องขอบคุณรายการ กบนอกกะลา ตอน มหาลัยเหมืองเหล็ก ที่ได้ศึกษามา และนำความรู้มาเผยแพร่ ทั้งนี้ผมขออนุญาต สรุปโดยคร่าวๆให้อ่านกันนะครับ

ในรายการเขาจะเริ่มจากปลายทาง ดังนั้นเราก็จะเริ่มจากปลายทาง ตามรายการนะครับ

เริ่มต้นเลย จะมีการนำเข้าคอยล์เหล็กมาจากต่างประเทศ ถ้าเป็นส่วนนี้ก็จะถือว่าจบกระบวนการผลิตไปเลย หรือนำเข้าแท่งเหล็กแบนๆ แล้วนำมาเข้ากระบวนการให้ความร้อน เพื่อรีดให้กลายเป็นคอยล์เหล็ก สาเหตุที่เราต้องนำเข้าแท่งเหล็กแบบนี้มาจากต่างประเทศ เพราะที่เมืองไทยไม่สามารถทำเหล็กแท่งแบบนี้ได้ และเราต้องการในปริมาณเยอะมาก โรงหลอมที่มีในประเทศ ไม่สามารถรองรับในปริมาณขนาดนี้ได้

จากนั้นเราก็มาศึกษาว่า โรงถลุงเหล็กที่มีชื่อเสียงอยู่ที่ไหน ทางรายการจึงพาเราไปยังเมืองย่วนเฉิน ซานซี ประเทศจีน เพื่อไปยังโรงงานถลุงเหล็ก โดยทางโรงงานถลุงเหล็กจะมีการนำเข้าสินแร่เหล็กปริมาณมหาศาล จากนั้นเราก็นำสินแร่เหล็กมาผสมกับแร่ธาตุต่างๆ ตามสูตรที่เรากำหนด เพื่อทำให้สินแร่ผงให้กลายเป็นก้อน โดยการผสมสินแร่กับถ่านโค้กและหินปูน และให้พลังงานความร้อนเข้าไป เพื่อให้หลอมรวามกันกลายเป็นเหล็กอัดก้อน

จากนั้นก็จะนำเหล็กอัดก้อนมาสู่โรงถลุงเหล็ก โดยนำไปเข้าสู่เตาถลุงและผสมกับธาตุตามสูตร เพื่อให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ หรือให้เหมาะกับการนำไปแปรรูปในขั้นตอนต่อไป เมื่อเตาถลุงออกมาเราจะได้น้ำเหล็กออกมาจากเตาถลุง จากนั้นเราก็นำน้ำเหล็กเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อขึ้นรูป ซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็จะได้เป็นแท่งเหล็กที่ร้อนมาก จึงผ่านขั้นตอนการลดความร้อน และตัดแบ่งแท่งเหล็ก เราก็จะได้แท่งเหล็กที่พร้อมจะทำการส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆ

กล่าวโดยสรุปคือ ประเทศจีนนำเข้าสินแร่ จากนั้นนำสินแร่เข้าสู่โรงถลุงเหล็ก ได้น้ำเหล็ก จากนั้นนำน้ำเหล็กเข้าสู่กระบวนการแปรรูปก็จะได้เป็นแท่งเหล็ก พร้อมแก่การส่งออก เมื่อประเทศไทยนำเข้าแท่งเหล็กมาก็จะเข้าสู่กระบวนการรีดร้อน รีดเย็น แปรสภาพให้เป็นแผ่นตามแต่ที่เราต้องการ

สามารถดูรายการโดยละเอียดได้ที่นี่นะครับ