กรรมวิธีในการผลิตท่อมีตะเข็บ ( ERW PIPE)
ท่อมีตะเข็บ (ท่อเหล็กมีตะเข็บ, ERW PIPE) เหมาะกับการใช้งานที่รับแรงดันไม่สูงมาก  เช่น เป็นท่อปล่อยน้ำทิ้ง  ให้ลมไหลผ่าน  ซึ่งวิธีการผลิตท่อเหล็กมีตะเข็บโดยคร่าวๆ  ก็คือการนำแผ่นคอยล์มาม้วนให้เป็นท่อ
จากนั้นก็เชื่อมตะเข็บ  และตัดตามความยาว  เราก็จะได้ท่อเหล็กมีตะเข็บ

กรรมวิธีในการผลิตท่อไร้ตะเข็บ (SEAMLESS PIPE)

ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ (ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ, Seamless Pipe, SMLS Pipe)  เหมาะกับงานที่ต้องรับแรงดันสูง  เช่นงานน้ำมัน  งานแก๊ส  เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยความปลอดภัยมาก  ท่อจะแตกไม่ได้  กรรมวิธีในการผลิตท่อเหล็กไม่มีตะเข็บโดยคร่าวๆ  คือ  การนำเพลาตันไปหลอมให้ร้อน  จากนั้นก็เจาะทะลุเพลาตันให้เป็นรูกลวงไป  เราก็จะได้ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ