/Tag:สลิง

ปัญหาการใช้สลิงไม่เหมาะสมกับรอกหรือเครน

By | มิถุนายน 6th, 2018|Tips|

ลวดสลิงเส้นใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าลวดสลิงเส้นเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงจะต้องพอดีกับขนาดร่องรอก และจะต้องมีความยืดหยุ่นทีพอเหมาะ โดยดูจากค่า minimum bend radius

ประโยชน์ของสลิง

By | มกราคม 3rd, 2018|Tips|

มีอุปกรณ์ในการยกมากมายอยู่ในตลาด ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุ, ความแข็งแรง และอายุการใช้งาน ซึ่งลวดสลิงก็เป็นวัสดุที่มีผู้คนเลือกใช้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราจะมาดูจุดแข็งของลวดสลิงกัน