/Tag:สแตนเลส420

สแตนเลสแบบไหน เหมาะกับงานแบบไหน

By | พฤษภาคม 15th, 2021|Tips|

สแตนเลสแบบไหน เหมาะกับงานแบบไหน สแตนเลส 301 ใช้เกี่ยวกับงานสปริง

สแตนเลส420, 420J2

By | มีนาคม 10th, 2014|Tips|

ในบางครั้งจะเห็นลูกค้ามีความต้องการใช้สแตนเลสเกรดแปลกๆ เช่น สแตนเลส420 (มาตรฐานอเมริกา) 420J2 (มาตรฐานญี่ปุ่น) ซึ่งเราอาจจะไม่ทราบว่าสแตนเลสเกรดนี้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร